Zeevissen

Onlangs kon ik voor mijn werk mee met een onderzoeksboot van Rijkswaterstaat als onderdeel van een langjarige monitoring van de rijkswateren. Tijdens dit onderzoek worden visbemonsteringen uitgevoerd van de Nederlandse rivieren. Enkele monsterpunten liggen dicht bij de kust waar zoet en zout water samenkomen. Ditmaal was de Nieuwe waterweg aan de beurt. Voorheen heb ik me vooral met zoetwatervissen bezig gehouden, dus een keer vissen in het zout water was een welkome afwisseling. We vingen veel zoutwatersoorten die ik niet eerder had gezien, laat staan gefotografeerd. Tussen de bedrijven door kon ik wat foto's maken van een aantal van de soorten.