Vissenatlas Gelderland

Onlangs is de Vissenatlas Gelderland verschenen. De atlas is een samenwerking tussen een groot aantal partijen, waaronder Bureau Natuurbalans en Ravon. In het boek is zoveel mogelijk kennis gebundeld over de zoetwatervissen van Gelderland. Uitgebreide teksten behandelen onder meer de watertypen in Gelderland, de historie van de Gelderse visserij en natuurlijke de ecologie en herkenning van de aanwezige soorten, bijna 60 in totaal. Van al deze soorten zijn verspreidingskaarten opgenomen met daarop de verspreiding in verschillende perioden. En natuurlijk zijn van alle soorten (meestal meerdere) foto's opgenomen. Een aardig deel van die foto's heb ik geleverd. Daarnaast heb ik nog een bijdrage aan het boek geleverd door het schrijven van een aantal van de soortteksten.