Project bonte vliegenvanger

Twee jaar geleden ben ik samen met collega fotograaf Han Bouwmeester begonnen om te proberen bonte vliegenvangers vliegend te fotograferen. Plaats delict was een bos in Twente. Zoals gebruikelijk bleek het knap lastig. Alles moet perfect zijn op het juiste moment. Allereest is een goede locatie belangrijk. Daarnaast ben je afhankelijk van de omstandigheden en moeten de vogels vliegen waar wij dat wensen, aangezien je vooraf de camera op een vaste plek richt en scherp stelt. Na elke passage is het spannend. Is de vogel scherp, is de houding goed, staat hij er wel helemaal op? Meestal wordt aan deze criteria niet allemaal voldaan, maar soms wel!

Desondanks waren we van mening dat het beter moest kunnen. Dus het jaar erna een nieuwe poging? Dat lukte helaas niet. Dit jaar lukte het wel weer gelukkig. De techniek was inmiddels aangepast, maar de omstandigheden en de wil van de vogels heb je eenmaal niet in de hand. Een verbetering van de resultaten zat er helaas nauwelijks in. Misschien lukt het volgend jaar weer om te proberen, maar voor nu tijd om de resultaten eens te laten zien.

Thumbnail imageDit jaar ben ik ook op het terrein van Vivara Natuurbeschermingsproducten aan de gang geweest. Hier broedden bonte vliegenvangers in één van hun nestkasten. Ik wilde niet alleen de bonte vliegenvangers vliegend fotograferen, maar ik wilde ik ook de nestkast in het beeld betrekken. Uiteindelijk is het een van de vogelsoorten die heel goed reageert op het ophangen van nestkasten in bossen. De vogels vlogen af en aan met voer in de snavel voor de jongen en trokken zich niets aan van mijn opstelling. Het lukte dan ook om de foto te maken die in gedachten had. Hopelijk kan dit beeld bijdragen aan het stimuleren van het ophangen van nestkasten. En zijn het geen bonte vliegenvangers die de kast betrekken, dan zijn het wel mezen. Ook heel leuk!