Veldgids Waterschappen

Thumbnail imageThumbnail imageVoor waterschappen is het altijd lastig hoe ze met bepaalde plant- en diersoorten moeten omgaan in het beheer. Dat willen en moeten ze op een nette manier doen, zeker als het om beschermde soorten gaat. De waterschappen Veluwe en Vallei & Eem hebben voor dit doel een veldgids laten ontwikkelen. De veldgids is gemaakt door Regelink Ecologie & Landschap en vormgegeven door Oscar Langevoort. De fotografie lag grotendeels in mijn handen. In de veldgids worden alle beschermde dier- en plantensoorten en groepen beschreven die in de beheergebieden van de beide waterschappen voorkomen. Daarnaast zijn soorten opgenomen die problemen geven in het beheer, meestal doordat ze sterk woekeren. In veel gevallen gaat het daarbij om exoten die hier niet thuis horen en die via tuincentra en tuinen in de natuur terecht komen. Per soort is een beschrijving opgenomen hoe de soort herkend kan worden en hoe er mee omgegaan dient te worden. Per plantensoort zijn in principe drie foto's opgenomen, een foto van de hele plant, een detail en een overzicht van de soort in zijn omgeving. Bij de dieren zijn het vaak verschillende stadia of mannetje en vrouwtje. In totaal gaat het om meer dan 100 soorten.

Van heel veel van de diersoorten had ik al de nodige foto's in mijn archief. Denk aan amfibieën, reptielen en zoogdieren. Vooral van de planten ontbrak nog het meeste. Ik heb de uitdaging aangenomen en heb de meerderheid van de soorten kunnen fotograferen. Dat had heel wat voeten in de aarde, aangezien beschermde soorten niet op elke hoek van de straat te vinden zijn en vaak een beperkte bloeitijd hebben. Invasieve exoten worden juist hardnekkig bestreden en zijn daarmee (gelukkig) ook lastig te vinden. Al met al een tijdrovende maar leerzame klus die ik niet had kunnen klaren zonder de hulp van een aantal plantenkenners. Bedankt daarvoor! Hieronder is een aantal van de plantenfoto's uit de veldgids te zien. De gehele veldgids is hier te zien.