Jaar van de Vleermuizen

Thumbnail imageThumbnail imageZowel in Nederland als in de rest van van de wereld is 2011 uitgeroepen tot het 'Jaar van de Vleermuizen'. Middels publiekscampagnes wordt aandacht gevraagd voor deze voor veel mensen onbekende, mysterieuze maar wel beschermde en uiterst nuttige vliegende zoogdieren. Met een aantal soorten vleermuizen gaat het niet goed en de mens heeft heel veel invloed op de toekomst van vleermuizen. Minstens de helft van de in Nederland voorkomende soorten vleermuizen maakt in meer of mindere mate gebruik van door de mens gemaakte gebouwen als verblijfplaats. In Nederland is de Zoogdiervereniging initiator van het jaar van de Vleermuizen. Elk jaar vraagt de Zoogdiervereniging extra aandacht voor een van de in Nederland in het wild levende zoogdiersoorten. In 2009 was dat de egel in 2010 het wild zwijn. In 2011 is gekozen voor alle Nederlandse vleermuissoorten. Er komt een publiekscampagne om Nederland de vleermuizen te laten ontdekken. Als vleermuisfotograaf en -onderzoeker trek ik me het lot van vleermuizen sterk aan en heb me dan ook aangesloten bij dit initiatief. Voor meer informatie kijk op www.zoogdiervereniging.nl of yearofthebat.org. Zoekt u foto's van vleermuizen, kijk dan in mijn portfolio of doorzoek de beeldbank.