Publicaties BBC Wildlife Magazine

Thumbnail imageThumbnail imageIn het oktobernummer van BBC Wildlife Magazine is wederom een van mijn vleermuisbeelden gepubliceerd als dubbele pagina (spread).  Het is een foto van een groep overwinterende grote hoefijzerneuzen. De begeleidende tekst gaat dan ook over deze soort die in Zuid-Engeland nog voorkomt. Twee maanden eerder, in augustus, publiceerde het blad ook een foto van mij in een stukje over het zwermgedrag van vleermuizen.