Herpetofauna van Limburg

Thumbnail imageOp 10 oktober is de herpetofauna van Limburg gepresenteerd. Het is een atlas over de verspreiding en ecologie van de amfibieën en reptielen van Limburg. Er is zo'n 8 jaar aan gewerkt en het resultaat mag er zijn; een boekwerk op A4 formaat met 439 pagina's. Er is veel informatie opgenomen over de Limburgse soorten en de verspreiding is weergegeven op dudelijke kaarten. Ik ben zelf bij het boek betrokken geweest als soortauteur van de rugstreeppad. Daarnaast ben ik een van de hoofdleveranciers geworden van de vele foto's die het boek illustreren. Het boek is te bestellen via het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Klik hiernaast voor een impressie.